OES là gì? Ý nghĩa của từ oes - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

OES là gì? Ý nghĩa của từ oes

OES là gì ?

OES là “Original Equipment Supplier” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ OES

OES có nghĩa “Original Equipment Supplier”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà cung cấp thiết bị gốc”.

OES là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OES là “Original Equipment Supplier”.

Một số kiểu OES viết tắt khác:
+ Office of Emergency Services: Văn phòng dịch vụ khẩn cấp.
+ Optical Emission Spectroscopy: Quang phổ phát xạ quang học.
+ Occupational Employment Statistics: Thống kê việc làm nghề nghiệp.
+ Order of the Eastern Star: Huân chương Sao phương Đông.
+ Optical Emission Spectrometry: Quang phổ phát xạ quang.
+ Occupational Exposure Standard: Tiêu chuẩn tiếp xúc nghề nghiệp.
+ Office of Engineering Services: Văn phòng dịch vụ kỹ thuật.
+ Oceanic Engineering Society: Hiệp hội kỹ thuật đại dương.
+ Original Equipment Spares: Phụ tùng thiết bị gốc.
+ Office of Education Services: Phòng dịch vụ giáo dục.
+ Offshore Engineering Society: Hiệp hội kỹ thuật ngoài khơi.
+ Operational Engineering Support: Hỗ trợ kỹ thuật vận hành.
+ Office of Employee Services: Văn phòng dịch vụ nhân viên.
+ Officer Evaluation System: Hệ thống đánh giá cán bộ.
+ Outside Electrical Supply: Cung cấp điện bên ngoài.
+ Office of Executive Support: Văn phòng hỗ trợ điều hành.
+ Optically Excited System: Hệ thống kích thích quang học.
+ Operations Evaluation System: Hệ thống đánh giá hoạt động.
+ Ownship Environment Simulator: Mô phỏng môi trường sở hữu.
...

Post Top Ad