PEFA là gì? Ý nghĩa của từ pefa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

PEFA là gì? Ý nghĩa của từ pefa

PEFA là gì ?

PEFA là “Public Expenditure and Financial Accountability” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PEFA

PEFA có nghĩa “Public Expenditure and Financial Accountability”, dịch sang tiếng Việt là “Chi tiêu công và trách nhiệm tài chính”.

PEFA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PEFA là “Public Expenditure and Financial Accountability”.

Một số kiểu PEFA viết tắt khác:
+ Physical Energy Flow Accounts: Tài khoản dòng năng lượng vật lý.
+ Pan European Fish Auctions: Đấu giá cá châu Âu.
+ Promoting Excellence For All: Thúc đẩy sự xuất sắc cho tất cả.
+ Paced Electrogram Feature Analysis: Phân tích tính năng điện cực nhịp độ.
...

Post Top Ad