RTGS là gì? Ý nghĩa của từ rtgs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

RTGS là gì? Ý nghĩa của từ rtgs

RTGS là gì ?

RTGS là “Real-Time Gross Settlement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ RTGS

RTGS có nghĩa “Real-Time Gross Settlement”, dịch sang tiếng Việt là “Giải quyết tổng thời gian thực” . Từ này được sử dụng nhiều trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nó là hệ thống thanh toán điện tử (thực hiện phương thức chuyển tiền).

RTGS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RTGS là “Real-Time Gross Settlement”.

Một số kiểu RTGS viết tắt khác:
+ Royal Thai General System of Transcription: Hệ thống phiên mã tổng hợp Hoàng gia Thái Lan.
+ Radioisotope Thermoelectric Generators: Máy phát nhiệt điện đồng vị.
...

Post Top Ad