HRO là gì? Ý nghĩa của từ hro - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

HRO là gì? Ý nghĩa của từ hro

HRO là gì ?

HRO là “Human Resources Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ HRO

HRO có nghĩa “Human Resources Office”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng nhân sự”.

HRO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HRO là “Human Resources Office”.

Một số kiểu HRO viết tắt khác:
+ Human Resources Outsourcing: Gia công nhân sự.
+ High Reliability Organization: Tổ chức có độ tin cậy cao.
+ Human Rights Ordinance: Pháp lệnh nhân quyền.
+ Human Rights Organization: Tổ chức nhân quyền.
+ Harassment Restraining Order: Lệnh cấm quấy rối.
+ Housing Referral Office: Văn phòng giới thiệu nhà ở.
+ High Resolution Orthophotography: Chỉnh hình độ phân giải cao.
+ Humanitarian Relief Organization: Tổ chức cứu trợ nhân đạo.
+ Humanitarian Relief Operations: Hoạt động cứu trợ nhân đạo.
+ High Risk Operation: Hoạt động rủi ro cao.
+ Highest Rated Offeror: Nhà cung cấp được xếp hạng cao nhất.
...

Post Top Ad