DCMS là gì? Ý nghĩa của từ dcms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

DCMS là gì? Ý nghĩa của từ dcms

DCMS là gì ?

DCMS là “Department for Culture, Media and Sport” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ DCMS

DCMS có nghĩa “Department for Culture, Media and Sport”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao” (chính phủ Anh).

DCMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCMS là “Department for Culture, Media and Sport”.

Một số kiểu DCMS viết tắt khác:
+ Disaster Credit Management System: Hệ thống quản lý tín dụng thiên tai.
+ Distributed Call Measurement System: Hệ thống đo lường cuộc gọi phân tán.
+ Digital Circuit Multiplication System: Hệ thống nhân mạch kỹ thuật số.
+ Digital Credit Management System: Hệ thống quản lý tín dụng số.
+ Defense Contractor Monitoring Station: Trạm giám sát nhà thầu quốc phòng.
...

Post Top Ad