IKT là gì? Ý nghĩa của từ ikt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

IKT là gì? Ý nghĩa của từ ikt

IKT là gì ?

IKT là “I Know That” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ IKT

IKT có nghĩa “I Know That”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi biết điều đó”.

IKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IKT là “I Know That”.

Một số kiểu IKT viết tắt khác:
+ Irkutsk - tên mã sân bay Irkutsk, Nga.
+ I Knew Them: Tôi đã biết họ.
+ Institute of Knowledge Transfer: Viện chuyển giao kiến ​​thức.
...

Post Top Ad