LLOQ là gì? Ý nghĩa của từ lloq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

LLOQ là gì? Ý nghĩa của từ lloq

LLOQ là gì ?

LLOQ là “Lower Limit Of Quantification” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ LLOQ

LLOQ có nghĩa “Lower Limit Of Quantification”, dịch sang tiếng Việt là “Giới hạn Định lượng thấp hơn”. Đây là tên của một thuật ngữ được sử dụng nhiều trong việc phân tích sinh học.

LLOQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LLOQ là “Lower Limit Of Quantification”.

Một số kiểu LLOQ viết tắt khác:
...

Post Top Ad