ILEAD là gì? Ý nghĩa của từ ilead - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

ILEAD là gì? Ý nghĩa của từ ilead

ILEAD là gì ?

ILEAD là “Integrated Leadership Education and Development” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ILEAD

ILEAD có nghĩa “Integrated Leadership Education and Development”, dịch sang tiếng Việt là “Giáo dục và phát triển lãnh đạo tích hợp”.

ILEAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ILEAD là “Integrated Leadership Education and Development”.

Một số kiểu ILEAD viết tắt khác:
+ Internet Legal Education and Development: Giáo dục và phát triển pháp lý Internet.
...

Post Top Ad