NKN là gì? Ý nghĩa của từ nkn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

NKN là gì? Ý nghĩa của từ nkn

NKN là gì ?

NKN là “National Knowledge Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NKN

NKN có nghĩa “National Knowledge Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới kiến thức quốc gia” (ở Ấn Độ).

NKN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NKN là “National Knowledge Network”.

Một số kiểu NKN viết tắt khác:
+ New Kind of Network: Loại mạng mới (cơ sở hạ tầng blockchain).
...

Post Top Ad