MGMT là gì? Ý nghĩa của từ mgmt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

MGMT là gì? Ý nghĩa của từ mgmt

MGMT là gì ?

MGMT là “Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MGMT

MGMT có nghĩa “Management”, dịch sang tiếng Việt là “Sự quản lý”.

MGMT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MGMT là “Management”.

Một số kiểu MGMT viết tắt khác:
...

Post Top Ad