MRK là gì? Ý nghĩa của từ mrk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

MRK là gì? Ý nghĩa của từ mrk

MRK là gì ?

MRK là “Merck Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MRK

MRK có nghĩa “Merck Group”, dịch sang tiếng Việt là “Tập đoàn Merck” (nước Đức).

MRK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MRK là “Merck Group”.

Một số kiểu MRK viết tắt khác:
+ Merck & Co. (tên Công ty dược phẩm đa quốc gia của Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad