OP-ED là gì? Ý nghĩa của từ op-ed - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

OP-ED là gì? Ý nghĩa của từ op-ed

OP-ED là gì ?

OP-ED là “OPposite the EDitorial page” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ OP-ED

OP-ED có nghĩa “OPposite the EDitorial page”, dịch sang tiếng Việt là “Thư gửi tòa soạn” - tức những văn bản độc giả gửi đến tòa soạn. Những trang op-ed xuất hiện trên báo chí tức là trang dành cho chuyên mục, ý kiến của độc giả.

OP-ED là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OP-ED là “OPposite the EDitorial page”.

Một số kiểu OP-ED viết tắt khác:
...

Post Top Ad