PNI là gì? Ý nghĩa của từ pni - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

PNI là gì? Ý nghĩa của từ pni

PNI là gì ?

PNI là “Psychoneuroimmunology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PNI

PNI có nghĩa “Psychoneuroimmunology”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa tâm lý học”.

PNI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PNI là “Psychoneuroimmunology”.

Một số kiểu PNI viết tắt khác:
+ Prescott New Instructions: Hướng dẫn mới.
+ Perineural Invasion: Xâm lấn đáy chậu.
+ Private Network Interconnect: Kết nối mạng riêng.
+ Palestinian National Initiative: Sáng kiến ​​quốc gia Palestine.
...

Post Top Ad