J4F là gì? Ý nghĩa của từ j4f - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

J4F là gì? Ý nghĩa của từ j4f

J4F là gì ?

J4F là “Just For Fun” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ J4F

J4F có nghĩa “Just For Fun”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ cho vui thôi”.

J4F là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng J4F là “Just For Fun”.

Một số kiểu J4F viết tắt khác:
+ Just For Fan: Chỉ dành cho fan (người hâm mộ).
...

Post Top Ad