KPO là gì? Ý nghĩa của từ kpo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

KPO là gì? Ý nghĩa của từ kpo

KPO là gì ?

KPO là “Knowledge Process Outsourcing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ KPO

KPO có nghĩa “Knowledge Process Outsourcing”, dịch sang tiếng Việt là “Gia công quy trình kiến ​​thức”.

KPO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KPO là “Knowledge Process Outsourcing”.

Một số kiểu KPO viết tắt khác:
+ Keypunch Operator: Toán tử Keypunch.
+ Key Performance Objective: Mục tiêu hiệu suất chính.
...

Post Top Ad