METI là gì? Ý nghĩa của từ meti - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

METI là gì? Ý nghĩa của từ meti

METI là gì ?

METI là “Ministry of Economy, Trade and Industry” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ METI

METI có nghĩa “Ministry of Economy, Trade and Industry”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp” - một bộ phận của chính phủ Nhật Bản, trước đây là MITI.

METI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng METI là “Ministry of Economy, Trade and Industry”.

Một số kiểu METI viết tắt khác:
+ Messaging Extraterrestrial Intelligence: Tin nhắn ngoài Trái đất (tên của một tổ chức phi lợi nhuận, tìm kiếm các nền văn minh ngoài Trái Đất).
+ Maritime Environmental Training Institute: Viện đào tạo môi trường hàng hải (Canada).
...

Post Top Ad