SMAS là gì? Ý nghĩa của từ smas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

SMAS là gì? Ý nghĩa của từ smas

SMAS là gì ?

SMAS là “School Management System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SMAS

SMAS có nghĩa “School Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý trường học”.

SMAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMAS là “School Management System”.

Một số kiểu SMAS viết tắt khác:
+ Separately Managed Account: Tài khoản được quản lý riêng.
+ Self-Management Ability Scale: Thang đo khả năng tự quản lý.
+ Switched Maintenance Access System: Hệ thống truy cập bảo trì chuyển mạch.
+ Superior Mesenteric Artery Syndrome: Hội chứng động mạch mạc treo tràng trên.
+ Smoky Mountain Astronomical Society: Hội thiên văn học núi khói.
+ Streaming Media Application Server: Máy chủ ứng dụng truyền thông trực tuyến.
+ Service Metallic Access System: Dịch vụ truy cập hệ thống kim loại.
+ Standard Material Accounting Systems: Hệ thống kế toán vật liệu chuẩn.
...

Post Top Ad