WHR là gì? Ý nghĩa của từ whr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

WHR là gì? Ý nghĩa của từ whr

WHR là gì ?

WHR là “Waist-Hip Ratio” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ WHR

WHR có nghĩa “Waist-Hip Ratio”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ eo-hông”.

WHR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WHR là “Waist-Hip Ratio”.

Một số kiểu WHR viết tắt khác:
+ World Health Report: Báo cáo y tế thế giới.
+ Waste Heat Recovery: Thu hồi nhiệt thải.
+ Western Hemisphere Region: Khu vực Tây bán cầu.
+ Western Hemisphere Reserve: Khu bảo tồn Tây bán cầu.
...

Post Top Ad