MARD là gì? Ý nghĩa của từ mard - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

MARD là gì? Ý nghĩa của từ mard

MARD là gì ?

MARD là “Ministry of Agriculture and Rural Development” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MARD

MARD có nghĩa “Ministry of Agriculture and Rural Development”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

MARD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MARD là “Ministry of Agriculture and Rural Development”.

Một số kiểu MARD viết tắt khác:
+ Mean Absolute Relative Difference: Sự khác biệt tương đối tuyệt đối trung bình.
+ Modernization and Associated Restructuring Demonstration: Trình diễn tái cấu trúc liên kết và hiện đại hóa.
+ Multiple Antenna Receive Diversity: Đa ăng ten nhận đa dạng.
...

Post Top Ad