MBR là gì? Ý nghĩa của từ mbr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

MBR là gì? Ý nghĩa của từ mbr

MBR là gì ?

MBR là “Master Boot Record” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ MBR

MBR có nghĩa “Master Boot Record”, dịch sang tiếng Việt là “Bản ghi khởi động chính”.

MBR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MBR là “Master Boot Record”.

Một số kiểu MBR viết tắt khác:
+ Member: Hội viên.
+ Minimum Bounding Rectangle: Hình chữ nhật giới hạn tối thiểu.
+ Market Based Rate: Tỷ lệ dựa trên thị trường.
+ Membrane Bio-Reactor: Màng phản ứng sinh học màng.
+ Microwave Background Radiation: Vi sóng nền bức xạ.
+ Metal Bulletin Research: Nghiên cứu Bản tin kim loại.
+ Memory Buffer Register: Đăng ký bộ nhớ đệm.
+ Multi Band Radio: Đài phát thanh đa băng tần.
+ Master Batch Record: Bản ghi hàng loạt.
...

Post Top Ad