LEQ là gì? Ý nghĩa của từ leq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

LEQ là gì? Ý nghĩa của từ leq

LEQ là gì ?

LEQ là “Less Than or Equal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ LEQ

LEQ có nghĩa “Less Than or Equal”, dịch sang tiếng Việt là “Ít hơn hoặc bằng”.

LEQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LEQ là “Less Than or Equal”.

Một số kiểu LEQ viết tắt khác:
+ Long Essay Question: Câu hỏi dài.
+ Equivalent Continuous Noise Level: Mức ồn liên tục tương đương.
+ Loan Equivalent: Khoản vay tương đương.
+ Language Exposure Questionnaire: Câu hỏi tiếp xúc với ngôn ngữ.
+ Life Evaluation Questionnaire: Bảng câu hỏi đánh giá cuộc sống.
...

Post Top Ad