NIK là gì? Ý nghĩa của từ nik - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

NIK là gì? Ý nghĩa của từ nik

NIK là gì ?

NIK là “Now I Know” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NIK

NIK có nghĩa “Now I Know”, dịch sang tiếng Việt là “Bây giờ tôi biết”.

NIK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NIK là “Now I Know”.

Một số kiểu NIK viết tắt khác:
+ Narcotics Identification Kit: Bộ nhận dạng ma túy.
+ Normal Input Keying: Khóa đầu vào thông thường.
+ Network Integration Kit: Bộ tích hợp mạng.
+ Not-In-Kind: Không hiện vật.
...

Post Top Ad