OSSD là gì? Ý nghĩa của từ ossd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

OSSD là gì? Ý nghĩa của từ ossd

OSSD là gì ?

OSSD là “Ontario Secondary School Diploma” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ OSSD

OSSD có nghĩa “Ontario Secondary School Diploma”, dịch sang tiếng Việt là “Bằng tốt nghiệp trung học Ontario” (Canada).

OSSD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSSD là “Ontario Secondary School Diploma”.

Một số kiểu OSSD viết tắt khác:
+ Output Signal Switch Device: Thiết bị chuyển mạch tín hiệu đầu ra.
+ Optical and Space Systems Division: Bộ phận Hệ thống Quang học và Không gian.
...

Post Top Ad