IDC là gì? Ý nghĩa của từ idc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

IDC là gì? Ý nghĩa của từ idc

IDC là gì ?

IDC là “International Data Corporation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ IDC

IDC có nghĩa “International Data Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty dữ liệu quốc tế”.

IDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IDC là “International Data Corporation”.

Một số kiểu IDC viết tắt khác:
+ I Don't Care: Tôi không quan tâm.
+ Internet Data Center: Trung tâm dữ liệu Internet.
+ Invasive Ductal Carcinoma: Ung thư biểu mô ống xâm lấn.
+ Insulation Displacement Contact: Liên hệ dịch chuyển cách nhiệt.
+ International Datacasting Corporation: Tập đoàn dữ liệu quốc tế.
+ International Development Conference: Hội nghị phát triển quốc tế.
+ In Due Course: Trong khóa học do.
+ Interdigital Communications: Truyền thông liên ngành.
+ International Design Competition: Cuộc thi thiết kế quốc tế.
+ Institute for Distributed Creativity: Viện sáng tạo phân tán.
+ Intelligent Design Creationism: Chủ nghĩa sáng tạo thiết kế thông minh.
+ Immature Dendritic Cells: Tế bào đuôi gai chưa trưởng thành.
+ Intangible Drilling Costs: Chi phí khoan vô hình.
+ Interest During Construction: Lãi suất trong quá trình xây dựng.
+ Identification Code: Mã nhận dạng.
+ Integrated Digital Camera: Máy ảnh kỹ thuật số tích hợp.
+ Inter-Departmental Committee: Ủy ban liên bộ.
+ International Diabetes Center: Trung tâm tiểu đường quốc tế.
+ Idaho Department of Commerce: Bộ thương mại Idaho.
+ Internet Database Connector: Kết nối cơ sở dữ liệu Internet.
+ Innovative Developing Countries: Các nước đang phát triển sáng tạo.
+ Index of Dispersion for Counts: Chỉ số phân tán cho số lượng.
+ Internet Data Communications: Truyền dữ liệu Internet.
+ Item Description Code: Mã mô tả mục.
+ Initial Development Cost: Chi phí phát triển ban đầu.
+ Information Decision and Control: Quyết định và kiểm soát thông tin.
+ Initiating Device Circuits: Bắt đầu mạch thiết bị.
+ Information Dominance Center: Trung tâm thống trị thông tin.
+ International Development Corporation: Tổng công ty phát triển quốc tế.
+ Independent Distribution Consultant: Tư vấn phân phối độc lập.
+ Instantaneous Deviation Control: Kiểm soát độ lệch tức thời.
+ In Dwelling Catheter: Trong nhà ở.
+ Image Dissector Camera: Camera phân tích hình ảnh.
+ Internal Drive Cable: Cáp ổ đĩa trong.
+ Information Distribution Company: Công ty phân phối thông tin.
+ Indicator Dilution Curve: Đường cong pha loãng chỉ số.
+ Inter Discipline Check: Kiểm tra kỷ luật liên.
+ Interdepartmental Correspondence: Tương ứng liên ngành.
+ Instructional Delivery Continuum: Hướng dẫn giao hàng liên tục.
+ Initial Defensive Capability: Khả năng phòng thủ ban đầu.
+ Integrated Door Controller: Bộ điều khiển cửa tích hợp.
+ Information Design Change: Thay đổi thiết kế thông tin.
+ Integrated Demonstration Coordinator: Điều phối viên trình diễn tích hợp.
+ International Development Course: Khóa học phát triển quốc tế.
+ International Delivery Center: Trung tâm giao hàng quốc tế.
+ Income Damages Calculator: Máy tính thiệt hại thu nhập.
+ Isolation Dynamics Corporation: Tập đoàn động lực cô lập.
+ Installation Design Criteria: Tiêu chí thiết kế lắp đặt.
+ Interactive Display and Control: Hiển thị và điều khiển tương tác.
+ Internet Design Consulting: Tư vấn thiết kế Internet.
+ Individual Defense Counsel: Luật sư bào chữa cá nhân.
+ Input Data Correction: Chỉnh sửa dữ liệu đầu vào.
+ Interactive Datacom Configurator: Bộ cấu hình tương tác dữ liệu.
+ Initial Distribution Cancellation: Hủy phân phối ban đầu.
+ Intelligent Digital Crossconnect: Kết nối kỹ thuật số thông minh.
+ Intercostal Data Corporation: Tổng công ty dữ liệu liên ngành.
+ Intelligent Data Cleanup: Dọn dẹp dữ liệu thông minh.
+ Interconnected Duct System: Hệ thống ống dẫn kết nối.
+ Inspection Data Code: Mã dữ liệu kiểm tra.
...

Post Top Ad