PEI là gì? Ý nghĩa của từ pei - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

PEI là gì? Ý nghĩa của từ pei

PEI là gì ?

PEI là “Prince Edward Island” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PEI

PEI có nghĩa “Prince Edward Island”, dịch sang tiếng Việt là “Đảo Prince Edward” (Canada).

PEI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PEI là “Prince Edward Island”.

Một số kiểu PEI viết tắt khác:
+ Polyetherimide - tên một loại nhựa chịu được nhiệt độ rất cao.
+ Percutaneous Ethanol Injection: Tiêm Ethanol qua da.
+ Porcelain Enamel Institute: Viện men sứ.
+ Penetrating Eye Injury: Chấn thương mắt thâm nhập.
+ Principal End Item: Mục cuối hiệu trưởng.
+ Primary End Item: Mục cuối chính.
+ Professional Education Institute: Học viện giáo dục chuyên nghiệp.
+ Pulmonary Interstitial Emphysema: Khí phế quản phổi kẽ.
+ Photoelectric Injector: Đầu phun quang điện.
+ Potholes Every Inch: Ổ gà mỗi inch.
+ Physical External Interface: Giao diện bên ngoài vật lý.
+ Primary Energy Intensity: Cường độ năng lượng sơ cấp.
+ Preliminary Equipment Index: Chỉ số thiết bị sơ bộ.
+ Prime Executive International: Thủ tướng điều hành quốc tế.
+ Performance Effectiveness Index: Chỉ số hiệu quả hoạt động.
+ Protected Electronic Information: Thông tin điện tử được bảo vệ.
+ Positive Enemy Indication: Chỉ định kẻ thù tích cực.
+ Profile for Enterprise Integration: Hồ sơ tích hợp doanh nghiệp.
...

Post Top Ad