PPJ là gì? Ý nghĩa của từ ppj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

PPJ là gì? Ý nghĩa của từ ppj

PPJ là gì ?

PPJ là “Price Per Jump” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PPJ

PPJ có nghĩa “Price Per Jump”, dịch sang tiếng Việt là “Giá mỗi lần nhảy”.

PPJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PPJ là “Price Per Jump”.

Một số kiểu PPJ viết tắt khác:
+ Vàng PPJ - tên một loại vàng dùng làm trang sức (nhẫn, lắc, vòng...).
+ Power Profit Japan: Lợi nhuận điện Nhật Bản.
+ Public Philosophy Journal: Tạp chí Triết học công cộng.
+ Performance Pay Job: Hiệu suất công việc phải trả.
+ Peace Papers Journal: Tạp chí Hòa bình.
...

Post Top Ad