POG là gì? Ý nghĩa của từ pog - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

POG là gì? Ý nghĩa của từ pog

POG là gì ?

POG là “Play Online Games” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ POG

POG có nghĩa “Play Online Games”, dịch sang tiếng Việt là “Chơi trò chơi trực tuyến”.

POG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POG là “Play Online Games”.

Một số kiểu POG viết tắt khác:
+ Priorities Of Government: Ưu tiên của chính phủ.
+ Parents Of the Groom: Cha mẹ của chú rể.
+ Property Of God: Tài sản của Chúa.
+ Psychological Operations Group: Nhóm hoạt động tâm lý.
+ Pediatric Oncology Group: Nhóm ung thư nhi.
+ Pot Of Gold: Nồi vàng.
+ Price Of Gold: Giá vàng.
+ Player Of the Game: Người chơi của trò chơi.
+ Planogram: Mặt phẳng.
+ Piece Of Gum: Miếng kẹo cao su.
+ Pineapple, Orange, Guava: Dứa, cam, ổi.
+ Project Officers Group: Nhóm cán bộ dự án.
+ Price Of Government: Giá của chính phủ.
+ Power Oriented Graph: Đồ thị định hướng năng lượng.
+ Piece Of Garbage: Mảnh rác.
+ Program Operating Guide: Hướng dẫn vận hành chương trình.
+ Process Offgas: Quá trình xử lý.
+ Purchase Order Generator: Đơn đặt hàng máy phát điện.
...

Post Top Ad