PMH là gì? Ý nghĩa của từ pmh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

PMH là gì? Ý nghĩa của từ pmh

PMH là gì ?

PMH là “Personal Medical History” trong tiếng Anh, “Phiếu Mua Hàng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ PMH

**NGOẠI NGỮ

PMH có nghĩa “Personal Medical History”, dịch sang tiếng Việt là “Lịch sử y tế cá nhân”.

**VIỆT NGỮ

PMH có nghĩa “Phiếu Mua Hàng” trong tiếng Việt. Đây là phiếu giảm giá thường được kèm theo, khi mua 1 sản phẩm nào đó, nó giống như một dạng khuyến mãi.

PMH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PMH là “Personal Medical History”, “Phiếu Mua Hàng”.

Một số kiểu PMH viết tắt khác:
+ Past Medical History: Lịch sử y khoa.
+ Psychiatric Mental Health: Sức khỏe tâm thần.
+ Profoundly Mentally Handicapped: Vô hiệu hóa tinh thần.
+ Postmenopausal Hormone: Hormone sau mãn kinh.
+ Perpetual Motion Holder: Người giữ chuyển động vĩnh viễn.
+ Project Management Handbook: Cẩm nang quản lý dự án.
+ Porous Metal Hydride: Kim loại xốp.
+ Program Manager's Handbook: Sổ tay quản lý chương trình.
+ Posteromedial Hypothalamus: Vùng dưới đồi.
+ Physicians Memorial Hospital: Bệnh viện tưởng niệm bác sĩ.
...

Post Top Ad