PRON là gì? Ý nghĩa của từ pron - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

PRON là gì? Ý nghĩa của từ pron

PRON là gì ?

PRON là “Pronoun” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PRON

PRON có nghĩa “Pronoun”, dịch sang tiếng Việt là “Đại từ”.

PRON là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PRON là “Pronoun”.

Một số kiểu PRON viết tắt khác:
+ Pronunciation: Phát âm.
+ Pronator: Bộ chỉnh âm.
+ Procurement Request Order Number: Yêu cầu mua sắm Số thứ tự.
...

Post Top Ad