RDG là gì? Ý nghĩa của từ rdg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

RDG là gì? Ý nghĩa của từ rdg

RDG là gì ?

RDG là “Reading” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ RDG

RDG có nghĩa “Reading”, dịch sang tiếng Việt là “đọc hiểu”.

RDG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RDG là “Reading”.

Một số kiểu RDG viết tắt khác:
+ Removable Double Glazing: Kính đôi có thể tháo rời.
+ Random Data Generator: Trình tạo dữ liệu ngẫu nhiên.
+ Ridge: cây rơm.
+ Restitution Discussion Group: Nhóm thảo luận bồi thường.
+ Renaissance Design Group: Nhóm thiết kế thời Phục hưng.
+ Reference Data Group: Nhóm dữ liệu tham khảo.
+ Route Dispersal Guidelines: Hướng dẫn phân tán tuyến đường.
+ Rental Deposit Guarantee Program: Chương trình bảo lãnh tiền gửi cho thuê.
+ Re-Define Gaming: Xác định lại chơi game.
+ Radical Discipleship Group: Nhóm học sinh cấp tiến.
...

Post Top Ad