ASMF là gì? Ý nghĩa của từ asmf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

ASMF là gì? Ý nghĩa của từ asmf

ASMF là gì ?

ASMF là “Active Substance Master File” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ASMF

ASMF có nghĩa “Active Substance Master File”, dịch sang tiếng Việt là “Tập tin chất chủ động”.

ASMF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASMF là “Active Substance Master File”.

Một số kiểu ASMF viết tắt khác:
+ Aruba Summer Music Festival: Lễ hội âm nhạc mùa hè của Argentina.
+ Australian Sports Medicine Federation: Liên đoàn y học thể thao Úc.
+ Autonomic Service Management Framework: Khung quản lý dịch vụ tự động.
...

Post Top Ad