AOI là gì? Ý nghĩa của từ aoi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

AOI là gì? Ý nghĩa của từ aoi

AOI là gì ?

AOI là “Automated Optical Inspection” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ AOI

AOI có nghĩa “Automated Optical Inspection”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra quang tự động”.

AOI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AOI là “Automated Optical Inspection”.

Một số kiểu AOI viết tắt khác:
+ Area Of Interest: Khu vực quan tâm.
+ Add On Instructions: Hướng dẫn bổ trợ.
+ Angle Of Incidence: Góc độ.
+ Articles Of Incorporation: Bài viết kết hợp.
+ Adjusted Operating Income: Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh.
+ Auto Owners Insurance: Bảo hiểm chủ sở hữu ô tô.
+ Automated Operator Interface: Giao diện vận hành tự động.
+ Area Of Impact: Khu vực tác động.
+ Annual Operating Income: Thu nhập hoạt động hàng năm.
+ Airport Operational Information: Thông tin khai thác sân bay.
+ Areas Of Improvement: Khu vực cải thiện.
+ Apnea Of Infancy: Ngưng thở ở trẻ nhỏ.
+ Act On Impulse: Đạo luật về xung lực.
+ Ad Operations Interactive: Hoạt động quảng cáo tương tác.
+ Abnormal Operating Instruction: Hướng dẫn vận hành bất thường.
+ Advance Ordering Information: Thông tin đặt hàng trước.
+ Application Of Intent: Áp dụng ý định.
+ Automatic Object Inspection: Kiểm tra đối tượng tự động.
+ Artist Of Illusion: Nghệ sĩ ảo ảnh.
+ Accept Operator Input: Chấp nhận đầu vào toán tử.
...

Post Top Ad