SMN là gì? Ý nghĩa của từ smn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

SMN là gì? Ý nghĩa của từ smn

SMN là gì ?

SMN là “Survival of Motor Neuron” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SMN

SMN có nghĩa “Survival of Motor Neuron”, dịch sang tiếng Việt là “Sự sống sót của tế bào thần kinh vận động”.

SMN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMN là “Survival of Motor Neuron”.

Một số kiểu SMN viết tắt khác:
+ Shoot Me Now: Bắn tôi ngay.
+ Scientific and Medical Network: Mạng khoa học và y tế.
+ Simple Multicast Network: Mạng đa tuyến đơn giản.
+ Short Message Networks: Mạng tin nhắn ngắn.
+ Software Modification Notice: Thông báo sửa đổi phần mềm.
+ Senior Ministries Network: Mạng lưới bộ cao cấp.
...

Post Top Ad