SQD là gì? Ý nghĩa của từ sqd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

SQD là gì? Ý nghĩa của từ sqd

SQD là gì ?

SQD là “Supplier Quality Development” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SQD

SQD có nghĩa “Supplier Quality Development”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà cung cấp phát triển chất lượng”.

SQD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SQD là “Supplier Quality Development”.

Một số kiểu SQD viết tắt khác:
+ Signal Quality Detector: Đầu dò chất lượng tín hiệu.
+ Squadron: Phi đội.
+ Sourcing, Quality, Delivery: Nguồn cung ứng, chất lượng, giao hàng.
+ Service Quality Deployment: Triển khai chất lượng dịch vụ.
+ Squad: Tiểu đội.
...

Post Top Ad