SPU là gì? Ý nghĩa của từ spu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

SPU là gì? Ý nghĩa của từ spu

SPU là gì ?

SPU là “Seattle Pacific University” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SPU

SPU có nghĩa “Seattle Pacific University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Seattle Pacific”.

SPU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPU là “Seattle Pacific University”.

Một số kiểu SPU viết tắt khác:
+ Signal Processing Unit: Bộ xử lý tín hiệu.
+ Segmented Polyurethane: Polyurethane phân đoạn.
+ Strategy and Policy Unit: Đơn vị chiến lược và chính sách.
+ Seattle Public Utilities: Tiện ích công cộng Seattle.
+ Southern Polytechnic University: Đại học Bách khoa miền Nam.
+ Single Package Unit: Đơn vị trọn gói.
+ Special Police Unit: Đơn vị cảnh sát đặc biệt.
+ System Processing Unit: Đơn vị xử lý hệ thống.
+ Special Purpose Unit: Đơn vị mục đích đặc biệt.
+ Synergistic Processor Unit: Đơn vị xử lý hiệp đồng.
+ Sound Processing Unit: Bộ xử lý âm thanh.
+ Super Power Unit: Đơn vị siêu năng lực.
+ Solar Panel Unit: Bảng điều khiển năng lượng mặt trời.
+ Sheep Production Unit: Đơn vị sản xuất cừu.
+ Sub-Picture Unit: Đơn vị hình ảnh phụ.
+ Society for Pediatric Urology: Hiệp hội tiết niệu nhi.
+ Solids Processing Unit: Đơn vị xử lý chất rắn.
+ Sound Pick-Up: Nhận âm thanh.
+ Service Production Unit: Đơn vị sản xuất dịch vụ.
+ Strategic Procurement Unit: Đơn vị mua sắm chiến lược.
+ Secure Processing Unit: Đơn vị xử lý an toàn.
+ Subsystem Power Unit: Đơn vị năng lượng hệ thống con.
+ Socket Power Unit: Ổ cắm điện.
+ Simulator Processor Unit: Bộ xử lý mô phỏng.
+ Special Planning Unit: Đơn vị lập kế hoạch đặc biệt.
+ Service Publication Unit: Đơn vị xuất bản dịch vụ.
...

Post Top Ad