TFR là gì? Ý nghĩa của từ tfr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

TFR là gì? Ý nghĩa của từ tfr

TFR là gì ?

TFR là “Total Fertility Rate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ TFR

TFR có nghĩa “Total Fertility Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng tỷ lệ sinh sản” / “Tổng tỷ suất sinh sản”.

TFR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TFR là “Total Fertility Rate”.

Một số kiểu TFR viết tắt khác:
+ Transferrin Receptor: Thụ thể Transferrin.
+ Terrain-Following Radar: Radar theo địa hình.
+ Thrift Financial Report: Báo cáo tài chính tiết kiệm.
+ Temporary Flight Restriction: Hạn chế chuyến bay tạm thời.
+ Thanks For Reading: Cảm ơn vì đã đọc.
+ Trouble Failure Report: Báo cáo sự cố.
+ Total Flight Restriction: Tổng hạn chế chuyến bay.
+ Tampered Failure Rate: Tỷ lệ thất bại giả mạo.
+ Trinomial Failure Rate: Tỷ lệ thất bại ba lần.
+ Training Fee Revenue: Doanh thu phí đào tạo.
+ Transmit Frame Reference: Tham chiếu khung truyền.
+ Time From Receipt: Thời gian từ khi nhận.
+ Technical Field Report: Báo cáo lĩnh vực kỹ thuật.
+ Time Frequency Reference: Tham chiếu tần số thời gian.
+ Total Final Report: Tổng báo cáo cuối cùng.
...

Post Top Ad