VH là gì? Ý nghĩa của từ vh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

VH là gì? Ý nghĩa của từ vh

VH là gì ?

VH là “Viewport Height” trong tiếng Anh, “Văn Hóa / Văn Học” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ VH

**NGOẠI NGỮ

VH có nghĩa “Viewport Height”, dịch sang tiếng Việt là “Chiều cao khung nhìn”. Giá trị 1 vh = 1% chiều cao khung hình (dùng trong thiết kế trang web - html, css) .

**VIỆT NGỮ

VH có nghĩa “Văn Hóa” trong tiếng Việt. Ngoài ra, nó cũng có thể là kiểu viết của “Văn Học”.

VH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VH là “Viewport Height”, “Văn Hóa / Văn Học”.

Một số kiểu VH viết tắt khác:
+ Van Halen - tên một ban nhạc Rock của Mỹ.
+ Very High: Rất cao.
+ Virtual Hospital: Bệnh viện ảo.
+ Very Heavy: Rất nặng.
+ Visual Hallucination: Ảo giác thị giác.
+ Virtual Hosting: Lưu trữ ảo.
...

Post Top Ad