W8 là gì? Ý nghĩa của từ w8 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

W8 là gì? Ý nghĩa của từ w8

W8 là gì ?

W8 là “Wait” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ W8

W8 có nghĩa “Wait”, dịch sang tiếng Việt là “chờ đợi”, “hãy đợi đấy”. Từ này được hình thành có thể dựa trên cách phát âm của số 8 (eight) và lấy chữ cái w của wait, sau đó ghép chúng lại mà thành.

W8 là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng W8 là “Wait”.

Một số kiểu W8 viết tắt khác:
...

Post Top Ad