WN là gì? Ý nghĩa của từ wn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

WN là gì? Ý nghĩa của từ wn

WN là gì ?

WN là “Web Novel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ WN

WN có nghĩa “Web Novel”, dịch sang tiếng Việt là “Tiểu thuyết web”.

WN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WN là “Web Novel”.

Một số kiểu WN viết tắt khác:
+ World News: Tin tức thế giới.
+ Why Not: Tại sao không.
+ What's New?: Có gì mới?.
+ White Noise: Tiếng ồn trắng.
+ Wave Number: Số sóng.
+ Well Nourished: Được nuôi dưỡng tốt.
+ What Now?: Gì bây giờ?.
+ When: Khi nào.
...

Post Top Ad