CFX là gì? Ý nghĩa của từ cfx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

CFX là gì? Ý nghĩa của từ cfx

CFX là gì ?

CFX là “Command Field Exercise” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CFX

CFX có nghĩa “Command Field Exercise”, dịch sang tiếng Việt là “Thi hành trường lệnh”.

CFX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CFX là “Command Field Exercise”.

Một số kiểu CFX viết tắt khác:
+ Colfax Corporation: Tập đoàn Colfax (có trụ sở tại Mỹ) .
+ Combined Field Exercise: Thi hành trường kết hợp.
...

Post Top Ad