CIPS là gì? Ý nghĩa của từ cips - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

CIPS là gì? Ý nghĩa của từ cips

CIPS là gì ?

CIPS là “Chartered Institute of Purchasing and Supply” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ CIPS

CIPS có nghĩa “Chartered Institute of Purchasing and Supply”, dịch sang tiếng Việt là “Điều lệ Viện mua và cung cấp”.

CIPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CIPS là “Chartered Institute of Purchasing and Supply”.

Một số kiểu CIPS viết tắt khác:
+ Certified International Property Specialist: Chứng nhận chuyên gia tài sản quốc tế.
+ China International Payment System: Hệ thống thanh toán quốc tế Trung Quốc.
+ Computer Integrated Process Systems: Hệ thống xử lý tích hợp máy tính.
...

Post Top Ad