THT là gì? Ý nghĩa của từ tht - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

THT là gì? Ý nghĩa của từ tht

THT là gì ?

THT là “That” trong tiếng Anh, “Tổ Hợp Tác” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ THT

**NGOẠI NGỮ

THT có nghĩa “That”, dịch sang tiếng Việt là “ấy, đó, kia”.

**VIỆT NGỮ

THT có nghĩa “Tổ Hợp Tác” trong tiếng Việt. Từ thường viết tắt chung thành THT-HTX có nghĩa Tổ Hợp Tác - Hợp Tác Xã.

THT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THT là “That”, “Tổ Hợp Tác”.

Một số kiểu THT viết tắt khác:
+ Tô Hiến Thành, Trần Hữu Trang .
+ Token Holding Timer: Hẹn giờ giữ mã thông báo.
+ Through Hole Technology: Thông qua công nghệ lỗ.
+ The Human Touch: Cảm ứng của con người.
+ Total Hockey Technology: Tổng công nghệ khúc côn cầu.
+ Transfer Heat Tank: Chuyển nhiệt.
+ Teens Helping Teens: Thanh thiếu niên giúp đỡ thanh thiếu niên.
+ Token Holding Time: Thời gian giữ mã thông báo.
+ Take Home Trade: Giao dịch tại nhà.
...

Post Top Ad