UOM là gì? Ý nghĩa của từ uom - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

UOM là gì? Ý nghĩa của từ uom

UOM là gì ?

UOM là “Unit Of Measure” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ UOM

UOM có nghĩa “Unit Of Measure”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị đo lường”.

UOM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UOM là “Unit Of Measure”.

Một số kiểu UOM viết tắt khác:
+ University Of Manchester: Đại học Manchester.
+ University Of Mauritius: Đại học Mauritius.
+ University Of Malta: Đại học Malta.
+ University Of Macedonia: Đại học Macedonia.
+ University Of Minnesota: đại học Minnesota.
+ Unified Ordering Model: Mô hình đặt hàng thống nhất.
+ University Of Miami: Đại học Miami.
...

Post Top Ad