VLCC là gì? Ý nghĩa của từ vlcc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

VLCC là gì? Ý nghĩa của từ vlcc

VLCC là gì ?

VLCC là “Very Large Crude Carrier” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ VLCC

VLCC có nghĩa “Very Large Crude Carrier”, dịch sang tiếng Việt là “Tàu chở dầu thô rất lớn”.

VLCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VLCC là “Very Large Crude Carrier”.

Một số kiểu VLCC viết tắt khác:
+ Visual Language Compiler - Compiler: Trình biên dịch ngôn ngữ hình ảnh.
+ Very Large Crude Cargo: Hàng thô thô rất lớn.
...

Post Top Ad