UMM là gì? Ý nghĩa của từ umm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

UMM là gì? Ý nghĩa của từ umm

UMM là gì ?

UMM là “UN/CEFACT's Modeling Methodology” trong tiếng Anh, “Ừm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ UMM

**NGOẠI NGỮ

UMM có nghĩa “UN/CEFACT's Modeling Methodology”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp mô hình hóa của UN/CEFACT”. Đây là tên một phương pháp được phát triển bởi UN/CEFACT (Liên hợp quốc).

**VIỆT NGỮ

UMM có nghĩa “Ừm” trong tiếng Việt. Từ này hay xuất hiện trong ngôn ngữ tin nhắn, để trả lời cho câu hỏi nào đó, hoặc thể hiện sự lưỡng lự.

UMM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UMM là “UN/CEFACT's Modeling Methodology”, “Ừm”.

Một số kiểu UMM viết tắt khác:
+ Understand My Mind: Hiểu tâm trí của tôi.
+ United Methodist Men: Đàn ông có phương pháp.
+ Uniform Memory Model: Mô hình bộ nhớ thống nhất.
+ Universal Modular Mast: Mô-đun phổ quát.
+ Unified Multimedia Messaging: Tin nhắn đa phương tiện hợp nhất.
...

Post Top Ad