VCE là gì? Ý nghĩa của từ vce - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

VCE là gì? Ý nghĩa của từ vce

VCE là gì ?

VCE là “Victorian Certificate of Education” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ VCE

VCE có nghĩa “Victorian Certificate of Education”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng chỉ giáo dục Victoria” (tên chứng chỉ tốt nghiệp tại bang Victoria, Úc).

VCE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VCE là “Victorian Certificate of Education”.

Một số kiểu VCE viết tắt khác:
+ Vapor Cloud Explosion: Vụ nổ đám mây.
+ Variable Cycle Engine: Động cơ chu kỳ biến.
+ Visual Composition Editor: Trình soạn thảo hình ảnh.
+ Virtual Collaborative Environment: Môi trường hợp tác ảo.
+ Vehicle Condition Evaluation: Đánh giá tình trạng xe.
+ Vehicle Command and Control Element: Yếu tố chỉ huy và kiểm soát xe.
+ Virtual Client Experience: Trải nghiệm khách hàng ảo.
...

Post Top Ad