EDD là gì? Ý nghĩa của từ edd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

EDD là gì? Ý nghĩa của từ edd

EDD là gì ?

EDD là “Estimated Delivery Date” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ EDD

EDD có nghĩa “Estimated Delivery Date”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày giao hàng dự kiến”.

EDD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EDD là “Estimated Delivery Date”.

Một số kiểu EDD viết tắt khác:
+ Estimated Date of Delivery: Ngày dự sinh (mang thai, sinh em bé).
+ Earliest Due Date: Ngày hoàn thành sớm nhất.
+ Explosive Detection Dog: Chó phát hiện thuốc nổ.
+ Economic Development District: Khu phát triển kinh tế.
+ Electronic Data Deliverable: Dữ liệu điện tử có thể phân phối.
+ Early Disease Detection: Phát hiện bệnh sớm.
+ Electronic Document Delivery: Giao tài liệu điện tử.
+ Element Definition Document: Tài liệu định nghĩa phần tử.
+ Electronic Document Distribution: Phân phối tài liệu điện tử.
+ Entry Denial Device: Thiết bị từ chối nhập cảnh.
+ Ethernet Demarcation Device: Thiết bị phân định Ethernet.
+ Electronic Digital Device: Thiết bị điện tử kỹ thuật số.
+ Envelope Delay Distortion: Phong bì độ trễ méo.
+ Enforcement Decision Document: Văn bản quyết định cưỡng chế.
+ Explosive Detection Device: Thiết bị phát hiện nổ.
+ Experimental Design Diagram: Sơ đồ thiết kế thí nghiệm.
+ Electronic Due Diligence: Siêng năng điện tử.
+ Enterprise Data Distribution: Phân phối dữ liệu doanh nghiệp.
+ Error Detecting Device: Thiết bị phát hiện lỗi.
+ Enterprise Design Document: Tài liệu thiết kế doanh nghiệp.
+ Estimated Departure Date: Ngày Khởi hành Ước tính.
+ Electron Dense Deposit: Tiền gửi dày đặc điện tử.
+ External Design Document: Tài liệu thiết kế bên ngoài.
+ Earliest Delivery Date: Ngày giao hàng sớm nhất.
+ Equipment Degradation Document: Tài liệu xuống cấp thiết bị.
+ Engineering for Design and Development: Kỹ thuật thiết kế và phát triển.
+ Enhanced Disc Drive: Ổ đĩa nâng cao.
+ Extended Data Definition: Định nghĩa dữ liệu mở rộng.
+ Estimated Defect Density: Mật độ khuyết tật ước tính.
+ Estimated Deployment Date: Ngày triển khai dự kiến.
...

Post Top Ad