FGT là gì? Ý nghĩa của từ fgt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

FGT là gì? Ý nghĩa của từ fgt

FGT là gì ?

FGT là “Focus Group Test” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ FGT

FGT có nghĩa “Focus Group Test”, dịch sang tiếng Việt là “Thử nghiệm nhóm tập trung”.

FGT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FGT là “Focus Group Test”.

Một số kiểu FGT viết tắt khác:
+ Feeling Great Today: Cảm thấy tuyệt vời ngày hôm nay.
+ Faggot - đây một từ mang nghĩa xấu và không nên sử dụng (dùng để nói đến người đồng tính nam).
+ Florida Gas Transmission Company: Công ty truyền tải khí Florida.
+ Flue-Gas Treatment: Xử lý khí thải.
+ Functional Ground Testing: Chức năng kiểm tra mặt đất.
+ Formal Government Testing: Kiểm tra chính thức của chính phủ.
...

Post Top Ad