WSG là gì? Ý nghĩa của từ wsg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

WSG là gì? Ý nghĩa của từ wsg

WSG là gì ?

WSG là “Water, Sewer, Gas” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ WSG

WSG có nghĩa “Water, Sewer, Gas”, dịch sang tiếng Việt là “Nước, cống, ga”.

WSG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WSG là “Water, Sewer, Gas”.

Một số kiểu WSG viết tắt khác:
+ Vi Vu Sài Gòn.
+ Web Services Gateway: Cổng dịch vụ web.
+ Web Standards Group: Nhóm tiêu chuẩn web.
+ World Shadow Government: Chính phủ bóng thế giới.
+ World Surfing Games: Trò chơi lướt sóng thế giới.
+ With Special Guest: Với khách đặc biệt.
+ World Geodetic System: Hệ thống trắc địa thế giới.
+ Wholesale Services Group: Nhóm dịch vụ bán buôn.
+ Windows Socket Group: Nhóm ổ cắm Windows.
+ Work Study Group: Nhóm học tập làm việc.
+ Working Systems Group: Nhóm hệ thống làm việc.
...

Post Top Ad