ADB là gì? Ý nghĩa của từ adb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

ADB là gì? Ý nghĩa của từ adb

ADB là gì ?

ADB là “Asian Development Bank” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ADB

ADB có nghĩa “Asian Development Bank”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng phát triển châu Á”.

ADB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ADB là “Asian Development Bank”.

Một số kiểu ADB viết tắt khác:
+ Apple Desktop Bus - tên bus ngoại vi của Apple.
+ African Development Bank: Ngân hàng phát triển châu Phi.
+ Australian Dictionary of Biography: Từ điển tiểu sử Úc (Đại học Quốc gia Úc).
+ Average Daily Balance: Số dư trung bình hàng ngày.
+ Android Debug Bridge: Cầu gỡ lỗi Android.
+ Advanced Digital Broadcast: Phát sóng kỹ thuật số tiên tiến.
+ Axis Data Binding: Ràng buộc dữ liệu trục.
+ Assessment Database: Cơ sở dữ liệu đánh giá.
+ Active Database: Cơ sở dữ liệu hoạt động.
+ Adjusted Debit Balance: Số dư Nợ đã điều chỉnh.
+ Air Disc Brake: Phanh đĩa không khí.
+ Analytical Database: Cơ sở dữ liệu phân tích.
+ Activity Database: Cơ sở dữ liệu hoạt động.
+ Aeronautical Databases: Cơ sở dữ liệu hàng không.
+ Australian Dancing Board: Ban khiêu vũ Úc.
...

Post Top Ad